02-380-1720-2, 02-136-6971
บริษัท ยู-เร้นท์ จำกัด
990 หมู่ที่ 4 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02-380-1720-2, 02-136-6971(บัญชี)
แฟกซ์ : 02-380-1723
ส่งข้อความถึงเรา